12.2% מצעירי חצור הגלילית משרתים במסלול קצונה

הנתונים מבוססים על שנתון הלידה 1996 לאחר ייצוב הנתונים בתום שלוש שנות השרות.

נתוני הגיוס שהוצגו, ישמשו בסיס לבניית תכנית הכנה לצה"ל בבתי הספר ובמסגרות הבלתי פורמאליות בישוב.

חצור מובילה בנתונים מרשימים כאשר שיעור המתגייסים בחצור הגלילית גבוה בכ-20% משיעור המתגייסים ביישובים דומים, באותו אשכול סוציואקונומי. כ- 12.2% מהצעירים יוצאים לקצונה כאשר הממוצע באשכול הוא 6.6% ובארץ 7.7%. כ-7.3% מהצעירות בוחרות שרות קרבי לאומת 5.9% באשכול ובארץ 6.9%.

שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות ברשות עומד על 3.1% לעומת השיעור הפונים באשכול העומד על 2.2%!

בשנתון זה, אחוז הגברים המתגייסים לצה"ל מקרית החינוך אורט עומד על 92.5% מתוכם 27% לוחמים. 87.9% מהבנות מתגייסות ומתוכן 13.8% לוחמות. בקרית החינוך אמית אחוז הגברים המתגייסים עומד על 95 כאשר 52.6% לוחמים. ואחוז הנשים עומד על 38.1 כאשר 12.5% לוחמות.  כמו כן, אחוז הפונים לעתודה הולך ועולה משנה לשנה בשני בתי הספר.

בחצור, מתקיימות מספר תוכניות ופעילויות לבני הנוער במטרה להעלות את המוטיבציה לשרות משמעותי בצה"ל.  מרכז הנוער "מורנו" למנהיגות והכנה לשירות, יספק את הכלים הדרושים בכדי להעצים את הבסיס למוטיבציה הקיימת אצל בני הנוער. כל זאת מתוך הבנת החשיבות של תקופת השרות הצבאית והתפישה של בני הנוער בהיותם בוגרים. כמו כן המרכז יפעל לחזק ולכוון לשירות משמעותי, תפקידי פיקוד וקצונה.