מטרות על ויעדים קהילה צומחת בלב הגליל

חינוך

 • בוגר ערכי תורם ומתנדב בקהילה בעל גאווה יישובית
 • חינוך למצוינות וגיוס משמעותי
 • מיצוי הפוטנציאל של כל תלמיד
 • מובילים להשגיות ברמה הארצית
 • פלורליזם בחינוך והכלת מגוון הזרמים בישוב
 • אורח חיים בריא ותזונה במערכות החינוך
 • תו תקן למערכות החינוך הרשותי (מלידה ועד תיכון)
 • חדשנות פדגוגית
 • חצור מוסיקלית

 

חזות העיר

 • אקלים מקדם איכות חיים – מרחבים עירוניים / ציבוריים למפגש קהילות שונות
 • אורח חיים מקיים, שמירה על הסביבה
 • עיר בריאה וירוקה
 • פיקוח עירוני ואכיפה
 • טיפוח סביבות קהילתיות ירוקות באווירה גלילית
 • הנדסה
 • מחלקת הנדסה תתכנן ותפתח את חצור בראיה כוללנית, כלכלית וחדשנית
 • תפתח ותשקם תשתיות ציבוריות
 • תפתח ותבנה מבני ציבור
 • תשקם המבנים והשכונות במרקם הוותיק
 • תוסיף כניסות חדשות לישוב
 • שדרוג והנגשת מוסדות החינוך בישוב
   

קהילה

 • הגברת הזיקה של התושבים לישוב
 • הנגשת תרבות הפנאי  לאוכלוסיות מוחלשת ובהתאמה לשכונות
 • חיבור בין האוכלוסייה הותיקה לצעירה
 • פיתוח שירותים לגיל השלישי
 • שיתוף ציבור בתחומים נבחרים של המועצה
 • פתוח כלים לתקשורת שוטפת מול הציבור
 • חיזוק המוקד העירוני כגורם מתווך ומחבר עם התושבים
 • התנדבות בקהילה
 • שילוב בעלי צרכים מיוחדים בקהילה

 

קליטה / צמיחה דמוגרפית

 • החזרת בני / בנות הישוב לחצור
 • חשיפה וליווי של תחומי עיסוק ולימוד לאחר השירות הצבאי / הלאומי
 • הערכות להרחבת הישוב
 • קליטה ושימור אוכלוסיות ותושבים
 • משיכת אוכלוסיות חדשות וחזקות
 • חינוך ללמידת מקצועות איכותיים, מבוקשים ונדרשים לעבודה בישוב.
 • תחזיות דמוגרפיות כללי לפיתוח המועצה

 

פיתוח כלכלי ותיירות

 • מרכז אזורי עתיק – כנעני יהודי, צרוף גופים ושטחים עם זיקה להיסטוריה של חצור לשטח המוניציפאלי של חצור
 • מתן הזדמנות שווה לאוכלוסייה מגוונת ותעסוקה מכבדת
 • פיתוח תשתיות בילוי, לינה, טיולים, שילוט בינערוני
 • פיתוח יזמות עסקית תומכת מסחר ותיירות
 • תמיכה במיזמים חברתיים לשיפור שיויוניות, העלאת השכר הממוצע בישוב תוך חיבור האוכלוסיות המיוחדות וחיזוק המוחלשות.
 • הכנת תכניות עסקיות לטובת הקמת מנופי צמיחה לישוב
   

תרבות ופנאי

 • הרחבת מגוון תחומי הפנאי לכלל האוכלוסיות וטווח הגילאים
 • חינוך לצריכה תרבותית ככלי חוסן חברתי ויצירת קשרים
 • ספורט כאורח חיים ישובי
 • שילוב אוכלוסיות מיוחדות
 • התמקצעות בתחומי המוסיקה מחול ופנאי
 • הקמת תשתיות פיזיות

 

שיווק ומיתוג

 • תמתג את חצור כעיר המשפחות
 • קשר שוטף ואיכותי עם תושבי היישוב
 • תפתח פלטפורמות לקשר עם התושב
 • דברור שוטף של מחלקות המועצה
 • אתר חדשני ומעודכן
 • פיתוח המודעות בקרב המנהלים לדברור

 

בטיחות וביטחון

 • עמידה בתקנים המחייבים מתקנים ומוסדות ציבור
 • בטחון התושבים, הקמת שיטור עירוני וסיירת הורים, העמקת עיר ללא אלימות ותוספת מצלמות
 • הגברת מוכנות לחירום

 

פנים ארגוני

 • חיזוק שיתופי הפעולה וסנכרון בין העובדים והמחלקות
 • תכנון איכותי , עמידה בלו"ז תוך זיהוי האתגרים והחסמים
 • ביצוע איכותי – שיפור ביצועי הפרויקטים תוך זיהוי מראש של כלל השותפים
 • מחשוב המועצה + מערכות תומכות
 • משאבי אנוש – מחלקה במועצה הנותנת מענה מקצועי ואנושי