בעלי תפקידים ופרטי התקשרות

טבלת אנשי קשר - גזברות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
סופי מאור גזברית 04-6916934 sofi@hatzorg.co.il
ברוריה טפירו מזכירת גזברות 04-6916909 bruriat@hatzorg.co.il
דינה בלחנס מנהלת חשבונות 04-6916932 dina@hatzorg.co.il
אתי פיטוסי מנהלת חשבונות 04-6916932 ety@hatzorg.co.il
הרצל רנג'בר מנהל רכש ומכרזים 04-6916905 hertzel@hatzorg.co.il
רחלי עזרן מנהלת יחידה לפיתוח כלכלי 04-6916956 racheli@hatzorg.co.il
מלגם 047702286/8