יחידת הדוברות מהווה נדבך חשוב ביכולתה של המועצה לעדכן, לשתף ולדברר פעילויות, מעשים ואירועים לציבור בישוב ומחוצה לו. תדמיתו של כל ישוב ותושביו, תלוי היום, בחשיפת הנעשה בו במדיות השונות. הצורך לבקר את החשיפה, אופן החשיפה ומטרותיה היא בליבה של העשייה ביחידת הדוברות. היחידה מפרסמת באופן רציף מידע לתקשורת על הפעילויות השוטפות של המועצה, עמדותיה המקצועיות, וכן מדווחת על אירועים ופעילויות המתקיימים בישוב, באמצעותהתקשורת הכתובה, הדיגיטלית, והניו מדיה על ידי הפצת הודעות לעיתונות, ייזום כתבות, מענה לשאילתות ועוד.

היחידה יוזמת, מתכננת ומארגנת את מערכת ההסברה בכתב ובעל-פה אודות מדיניות המועצה ופעילותה תוך קיום קשר שוטף עם נציגי התקשורת, בין היתר, באמצעות סיורי כתבים ותגובות רשמיות לפרסומים בתקשורת אודות היחידה. היחידה מטפלת בחלק מפניות הציבור ושאילתות של נציגי התקשורת בנושאים אשר בתחום אחריות המועצה. דוברת המועצה בקשר שוטף ומתמיד עם הראש המועצה והמנכ"ל ומעדכנת אותם בהתפתחויות ובסיקור התקשורתי על המועצה.