החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ הוקמה בשנת 2015 והחלה לעבוד בפועל במחצית שנת 2016 כזרוע ביצוע של הרשות המקומית

החברה הוקמה בעקבות החלטת הממשלה שעיקרה הינו פיתוח והעצמה של המועצה המקומית חצור הגלילית והינה חברה בע"מ ללא כוונת רווח (מלכ"ר) רווחיה הכספיים של החברה מופנים לפרויקטים נוספים ולהשקעה ביישוב ובקהילה.

התנהלות החברה פועלת תחת הנהלת דירקטוריון המורכב מחברי מועצת הרשות, עובדי מועצה ותושבי חצור כנציגי הציבור.

החברה הכלכלית תהווה מנוף לפיתוח ומיצוב הישוב כמוקד אזורי, לחיזוק חוסנה הכלכלי של הרשות המקומית ולרווחת הקהילה. בנוסף, תוביל ותבצע פרויקטים בתחומי החברה, התרבות והפנאי, התיירות, הפיתוח והמסחר תוך מקצועיות, חדשנות ויצירתיות.

החברה הכלכלית מנהלת את שלטי הפרסום על גבי עמודי תאורה ביישוב לצורך חיזוק העסקים ושיפור חזות העיר.

כזרוע הביצוע של המועצה המקומית החברה מבצעת בפועל פרויקטים בתחומי הפיתוח והתשתיות ביישוב.

אתר החברה הכלכלית 

בעלי תפקידים ופרטי התקשרות

טבלת אנשי קשר - החברה הכלכלית
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שלומי דרביש מנכ"ל mankal@kalkalit-hatzot
אביאל כהן מנהלת פרוייקטים project@kalaklit-hatzor.com
מור בלחנס מזכירות 04-9070900 lishka@kalkalit-hatzor.com
אורטל אברהם מנהלת פרויקטים ortal@kalkalit-hatzor.com