אלו הם חברי המועצה המקומית חצור הגלילית אשר נבחרו בבחירות לרשות המקומית ב30.10.2018:

שמעון סויסה: ראש המועצה

יוסי בנינפלד: סגן וממלא מקום ראש המועצה.

מאיר שטרית: סגן ראש המועצה, ממונה ארנונה.

מיכאל קבסה: סגן ראש המועצה, ממונה תיק החינוך.

דביר ציון לוזון: ממונה תיק רווחה ותרבות תורנית.

מנחם צבי וינגוט

גילי ברמי

שאול כמיסה: יו"ר האופוזיציה.

נתן ראש

אלי אדווי

גבי יוספי