עו"ס – ברכה ראש

כל פניה ראשונה למחלקה (למעט חוק הנוער וסדרי דין), עוברת דרך עו"ס אינטייק. תהליך האינטייק (אבחון ומיון המשפחות החדשות), אורך כ 2-3 פגישות, הנקבעות מראש.

במחלקה הושם דגש על כך שפגישות האלה, והפגישות הטיפוליות ייקבעו מראש, על מנת שהלקוח המטופל יקבל את מלוא תשומת הלב, מתוך ריכוז ושימוש ביידע ובמיומנויות המקצועיות של העו"ס.

לאחר איסוף המידע הרלוונטי על המשפחה, חתימת הלקוח על טפסי פניה והצהרה, שם הוא חותם על עצם פנייתו אלינו לקבלת סיוע כלשהו, וכן חתימה על טופס ויתור על סודיות, המאפשר לנו לקבל, בהסכמתו של הלקוח, מידע רלוונטי עליו, אשר יסייע בטיפול בו ובמשפחתו.

יו"ר וועדת חוק פעוטות בסיכון, וועדות תכנון טיפול והערכה.

שתי הוועדות הנ"ל פועלות עפ"י חוק. בהם דנים על מצב ותפקוד הילדים, נוכח תפקוד המשפחה בכלל, ומנסים, יחד עם אנשי מקצוע נוספים, להבין ולאבחן את מצב הילד/נער, ולחפש אלטרנטיביות טיפוליות וחיזוקים, על מנת לאפשר גדילה והתפתחות נאותים.

בוועדות אלו חברים קבועים: קב"ס, פסיכולוגית שפ"י, אחות בריאות הציבור, ואנשי מקצוע הקשורים בנער/ה הנדון: בי"ס, מועדונית וכו'.

וועדות אלו גם מאפשרות קניית שירותים טיפוליים כגון: אבחונים פסיכו דיאגנוסטיים, טיפולים משפחתיים וכו'.

רכזת הדרכה ומדריכת סטודנטים

המחלקה לשירותים חברתיים בחצור מוכרת ע"י מכללת תל חי, כמחלקה המועדפת לשיבוץ סטודנטים לעבודה סוציאלית, שנה ב', אשר מקבלים פה משפחות לליווי וטיפול למשך שנה, ונמצאים בהדרכה שבועית של מדריכות מטעם מכללת תל חי.

מאחר ויש פה ריבוי סטודנטים ומדריכות חיצוניות, יש צורך בריכוז נושא ההדרכה, על מנת שתהיה פה כתובת לניהול כל המערך הזה.

הילי עמית לוי
עו"ס אינטייק ועו"ס מוגבלויות
04-6916966