ארנונה

תשלום על שירותי ארנונה ומים באופן פרונטלי וטלפוני

העברת שירותי ארנונה מידי הקבלן/בעל דירה לידי

התושב החדש

מידע והגשת זכאות להנחות ופתורים

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הגבייה

בטלפון 04-6930226

קבלת קהל ימים א' ו-ג 8:30-13:00 ,

אחה"צ: 16:00-18:00 , ימים ב',ד,ה 8:00-14:00

כתובת: בן גוריון 22 חצור הגלילית.

 

צו ארנונה לשנת 2019

צו ארנונה לשנת 2020