הנהלת כספים והשקעות

יו"ר: מר שמעון סויסה.

חברים: שמעון סויסה, יוסי ביננפלד, מאיר שיטרית, דביר לוזון, מנחם צבי וינגורט, מיכאל קבסה, שאול רז כמיסה. (גזבר המועצה מוזמן לישיבות הוועדה בדרך קבע).

וועדת מכרזים

יו"ר: מאיר שיטרית מ"מ: יוסי ביננפלד.

חברים: יוסי ביננפלד, שאול כמיסה.

וועדת רכש ובלאי

יו"ר: אמנון אשל אסולין.

חברים: אילן לב, יוסי מצה.

וועדת תמיכות

יו"ר: אמנון אשל אסולין.

חברים: יוסי מצה, אילן לב.

וועדת הנחות

יו"ר: דביר לוזון.

חברים: מאיר שיטרית מ"מ, שאול כמיסה, אילן לב, יוסי מצה, חדווה לובן.

וועדת שמות והנצחת זכרם של נרצחי טרור

יו"ר: שמעון סויסה.

חברים: מאיר שיטרית מ"מ, גילי ברמי, חיים חדד, יהודה אלביליה.

וועדת הקצאות

יו"ר: אמנון אשל אסולין.

חברים: אילן לב, ישראל יעקובי, יוסי מצה.

וועדת מל"ח ובטחון

יו"ר: שמעון סויסה.

חברים: מיכאל קבסה מ"מ, שאול כמיסה.

וועדת מח"ר

יו"ר: שמעון סויסה.

חברים: מיכאל קבסה מ"מ, מנחם צבי וינגורט, גילי ברמי.

וועדת ביקורת

יו"ר: שאול כמיסה.

חברים: גילי ברמי, גבי יוספי.

וועדת ערר

יו"ר: מירית עלוש עו"ד.

חברים: עמי בן עזרא, אלברט הרוש.

וועדת תחבורה תנועה ורשויות תמרור

יו"ר: יוסי ביננפלד.

חברים: ישראל יעקובי, נציג תחבורה, ונציג משטרה.

וועדת בחינה

יו"ר: יוסי ביננפלד.

חברים: מאיר שיטרית סגן ומ"מ, אבי בן פורת.

וועדת כ"א ומנגנון

יו"ר: יוסי ביננפלד.

חברים: אמנון מזכיר, אילן לב, יוסי מצה, נציג וועד עובדים, יורם פרטובי.

וועדת התקשרויות

יו"ר: אמנון אשל אסולין.

חברים: אילן לב, יוסי מצה.

וועדת רווחה

יו"ר: גבי יוספי.

חברים: דביר לוזון, אלי אדווי, חדווה לובן.

וועדת שלושה

יו"ר: אמנון אשל אסולין.

חברים: יוסי מצה, אילן לב.

וועדת מיגור האלימות ולמאבק בנגע הסמים המסוכנים

יו"ר: מיכאל קבסה.

חברים: מאיר שיטרית מ"מ, אלי אדווי, ליאור אלמליח.