דלג לתוכן

כניסה צפונית

שם הפרויקט: כניסה צפונית

על הפרויקט:

הסדרת הכניסה הצפונית ליישוב עם צומת מחניים

מטרות הפרויקט:

הסדרת הכביש הצפוני כסטטוטורי על מנת שיהיה אפשר לחבר אליו תשתיות יישוביות

תקציבים:

כמה מאות אלפים לתכנון ממשרד התחבורה

לוחות זמנים

גמר תכנון- 2020

שותפים

משרד התחבורה

סטטוס

תב"ע חדשה

 

 

 

 

 

 

 

 

חזרה לדף פרוייקטים