מועצה דתית

 

משרתת את כלל האוכלוסיה על פי הזרמים

והעדות השונותבחצור קיימים בתי כנסת ומקוואות

המשרתים את תושבי היישובכמו כן היישוב כולו

תחום בחוט עירובניתן לפנות למועצה הדתית בכדי

לבצע רישום לנישואיןמתן כשרות לעסקים ועוד.

טלפון: 04-6936485

כתובתשלמה בן יוסף 15 , חצור הגלילית