דלג לתוכן

מלונות

שם הפרויקט: מלונות

על הפרויקט:

מתוכננים 2 מתחמי מלונאות עם 3 מלונות של 350 חדרים סך הכל:

  1. מתחם נחל מחניים- מתוכנן מלון יוקרה ברמה A+ על 15 דונם עם 200 חדרים ומרכז כנסים
  2. מתחם בסמוך לחוני המעגל- מלון ברמה C שיכלול 100 חדרים ובצידו השני של המתחם אכסניה עם 150 חדרים על שטח כולל של 14 דונם

מטרות הפרויקט:

  1. פיתוח התיירות ביישוב
  2. מיצוב חצור כמרכז תיירות אזורי

תקציבים:

משרד התיירות  ורשות מקרקעי ישראל לשלב התכנון ולאחר מכן ישווק ליזמים פרטיים

לוחות זמנים

2020- סיום תכנון

2021- יציאה לשיווק

שותפים

משרד התיירות ורשות מקרקעי ישראל

סטטוס

בתכנון

 

חזרה לדף פרוייקטים