מידע, הנחיות ושירותים לפי נושאים

פעילות המסגרות החינוכיות

מערכת החינוך כולה סגורה עד ליום רביעי, 14.10.2020, למעט מסגרות שהורשו לפעול כפי שמפורט בהמשך. אם מתאפשרת למידה מרחוק – ניתן לקיימה. למידע המלא על מתווה הלמידה מרחוק 

לצד מגבלות אלו נקבעו פעילויות חינוך בהן תותר המשך הפעילות:

 • מסגרות החינוך המיוחד.
 • פנימיות.
 • מסגרות לחינוך בלתי פורמלי לילדם עובדים חיוניים עד גיל 12 ומקומות המשמשים מקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות שהם ילדי עובדים חיוניים. לפרטים נוספים
 • מרכזי חירום לילדים ונוער בסיכון.
 • מרכזי נוער יישובי לנוער בסיכון.
 • פעילות בתי ספר שניתן בהם חינוך על-יסודי לנוער נושר ובסיכון.
 • פנימיות לתלמידים בלא עורף משפחתי, לרבות תלמידים שהופנו על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות או בצווי בית משפט.
 • פעילויות לתלמיד עם צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, ובכלל זה הסעות.
 • מסגרות חינוכיות בבתי חולים לפי חוק חינוך חינם לילדים חולים.
 • פעילות מתנדבים למתן מענה חינוכי או רווחתי לתלמידים.
 • שירותים פסיכולוגיים חינוכיים.
 • פעילות של ועדות זכאות ואפיון, ועדות השגה וצוותים רב-מקצועיים לפי חוק חינוך מיוחד.
 • שירותים של מתי"א כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד.
 • פעולות של קצין ביקור סדיר ופעולות של יחידות הנוער ברשויות המקומיות לפי חוק הרשויות המקומיות, לרבות הפעלת מתנדבים.
 • פעולות של יחידת קידום במחלקת החינוך כהגדרתה בחוק הרשויות המקומיות, כולל פעילות במרכז השכלה לנוער נושר ובסיכון.
 • פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק, לרבות באמצעות מבני מוסדות ומתקני רשויות מקומיות.

הנחיות לפעילות מסגרות חינוך מיוחד

 • במוסדות החינוך המיוחד, או במרכזים חינוכיים בבתי החולים: למידה במוסדות החינוך עד השעה 14:30.
 • בכיתות חינוך מיוחד בבתי-ספר רגילים: למידה במוסדות החינוך, או במוקדי חינוך רשותיים.
 • תלמידים שלומדים בכיתות רגילות (וזכאים לתמיכה מסל אישי): למידה מרחוק, יחד עם יתר חבריהם לכיתה, ובנוסף מענה חינוכי אישי או קבוצתי (עד 10 משתתפים), במוקדי החינוך הרשותיים, או בבתי התלמידים.
 • תלמידים עם מוגבלות בשכיחות גבוהה, שלומדים בכיתות רגילות: למידה לפי המערכת הכיתתית. המחנכת ומורת השילוב יתכננו עבורם למידה מקוונת מותאמת, בהתאם לתכנית האישית.
 • תלמידים חולים שנמצאים בביתם: ימשיכו לקבל שירותי חינוך כבשגרה, ובמידת הצורך תתוגבר הלמידה מרחוק. תלמידים עם צרכים מיוחדים שנבצר מהם להגיע למוסד החינוכי, או כאלה שנדרש בעניינם מענה נוסף, יקבלו ערכות חינוך אישיות, שיכללו אביזרים וציוד לימודי וטיפולי.

למידע המלא על פעילות המסגרות החינוכיות בתקופת חגי תשרי

הסעות
הסעות של התלמידים פועלות במתכונת מלאה ובהתאם לכללים הבאים:

 1. שמירה על קבוצות קבועות ולא משתנות.
 2. מלווה בעלייה להסעה בשעות הבוקר – המלווה יוודא שהתלמידים עוטים מסכות ושאין התקהלות וצפיפות בעליה לאוטובוס.
 3. המושב שליד הנהג פנוי.
 4. רישום תלמידים בעלייה להסעה.

לפרטים מלאים

חולה מאומת במוסד חינוכי
פירוט נוהל טיפול במקרה של אבחון תלמיד או איש צוות בנגיף קורונה.

כללים לקיום בחינות
ניתן לקיים בחינות במוסדות הנמצאים בפיקוח משרד החינוך (בגרויות, טכנאים ובחינות הסמכה נוספות) ומוסדות בפיקוח משרד העבודה והרווחה.
מוסדות הנמצאים תחת הנחיית המועצה להשכלה גבוהה לא יקיימו בחינות בנוכחות פיזית של סטודנטים, למעט מקרים בהם ניתן אישור פרטני לכך.

בחינות יתקיימו בכפוף לתנאים הבאים:

 1. התלמידים יקבלו הודעה על מיקום הבחינה, שעת הבחינה והכיתה אליה הם אמורים להגיע לפחות 24 שעות לפני הבחינה.
 2. מנהל המוסד יוודא שליד כל כיור יש סבון וניירות לניגוב הידיים, ולפיזור חומרי חיטוי לידיים ברחבי מקום הבחינה.
 3. יש להגיע עם טופס הצהרת בריאות. נבחן שסובל מתסמיני קורונה, שנדרש לבידוד או חולה מאומת – לא רשאים להגיע למקום הבחינה.
 4. על הנבחנים לצאת מהבית עם מסכה.
 5. הנבחנים ייכנסו למקום הבחינה באופן מדורג.
 6. בבחינות באמצעות מחשב – יש לחטא את המקלדת, העכבר וסביבת העבודה טרם כניסת הנבחנים. על הנבחנים להביא אוזריות אישיות.
 7. יחס הבוחנים נבחנים – בוחן לכל 10 נבחנים.
 8. הנבחנים יישבו במרחק של לפחות 2 מטרים האחד מהשני. תפוסת הנבחנים בכיתה –
 • בכיתה של עד 60 מ"ר – 14 נבחנים ואנשי צוות.
 • בכיתה של 150-60 מ"ר – עד 25 נבחנים ואנשי צוות.
 • כיתה של יותר מ-150 מ"ר – לא יותר מ-50 נבחנים ואנשי צוות.
 1. במהלך קיומן של בחינות הבגרות, התלמידים הנבחנים לא יחוייבו לעטות מסכה.

מידע מלא על הנחיות לקיום בחינות.