אחד התחומים המרכזיים והחיוניים ביותר בכל רשות מקומית בישראל הוא רישוי עסקים. חוק רישוי עסקים נחקק לראשונה בשנת תשכ"ח -1968, וחוק זה, יחד עם תיקוניו ותוספותיו במהלך השנים מסדירים וקובעים את כל התנאים ודרישות לסוגי עסק שהמחוקק ראה לנכון לקבוע כ"עסקים טעוני רישוי". וכפי שנאמר באתר משרד הפנים – משרד הממשלה האחראי על תחום רישוי עסקים:

 "מדינת ישראל מעודדת מטבע הדברים פיתוח וקיום עסקים למען כלכלת תושביה ורווחתם. במקביל מוטלת עליה אחריות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב. לשם כך, נחקק חוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968 שהינו אחד מהחוקים החשובים לאזרחי המדינה ונמצא בסמכותו של משרד הפנים.

החוק נועד להבטיח 7 מטרות: הבטחת האיכות הנאותה של הסביבה, מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות של הנמצאים במקום העסק ומניעת סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיים, הבטחת בריאות הציבור, הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשרותיי הכבאות.".

אך אכיפת החוק בפועל על כל סעיפיו והיבטיו היא האחראית של הרשות המקומית, כולל הוצאת רישיון עסק של הרשות, אחרי תהליך שלמעשה מתחיל ומסיים במחלקת רישוי עסקים במועצה מקומית, ללא צורך שבעל העסק ירוץ ממשרד למשרד. כמובן, יעילות ומהירות התהליך תלויה רבות בשיתוף הפעולה מצד בעל העסק עם המועצה, ובעמידה בכל תנאי גורמי האישור הרלוונטיים לסוג העסק, משרד הבריאות, שירותי הכבאות, משטרת ישראל, ועדת תכנון ובניה ועוד משרדי ממשלה לפי הצורך.

"עסקים טעוני רישוי" מהווים את רוב המכריע של כל העסקים הפועלים בישראל, וניתן לעיין בכל הסוגים ופרטיהם בצו רישוי עסקים.

ישנם גם סוגי עסקים שאינם טעוני רישוי, ומידע מפורט על קטגוריה זו ניתן לקבל מהחתום מטה.

אך חשוב לציין שני דברים: ראשית, הפעלת עסק טעון רישוי ללא רישיון מהווה עבירה על החוק, וכרוכה בעונשים הקבועים בחוק. ולכן, הוצאת רישיון עסק אינה "המלצה" אלא חובה על פי החוק. שנית, בעבר הלא רחוק, תהליך הוצאת רישיון היה  לפעמים מסורבל ומאד לא ידידותי לבעל העסק. אולם, רפורמות בחוק משמעותיות שנכנסו לתוקף החל משנת 2013 ללא ספק מקלות על בעל העסק בגין דרישות ותנאים של גורמי האישור השונים, וגם מאפשרות תהליך זריז ונוח יותר.

על כן, במידה ואתה/את בעל/ת עסק טעון רישוי שטרם דאג להסדיר רישיון עסק כחוק, הריני מבקש שתגיע/י בהקדם האפשרי למחלקת רישוי עסקים, ועוד לפני שהמועצה תיאלץ לנקוט בצעדים משפטיים העומדים לרשותה. ואם אתה/את שוקל/ת לפתוח עסק בחצור הגלילית, הריני מזמין אותך לבוא למחלקה ולקבל את כל המידע הדרוש כדי לפתוח ולהפעיל עסק גם מוצלח וגם על פי חוק!

פרטי קשר:

מנהלת מחלקת רישוי עסקים: עדי מזוז
מקום המשרד: בניין המועצה המקומית, צומת יצחק שמיר ומעלה חוני, קומה א', חצור הגלילית.
מספרי טלפון: 04-6916957 | 
שעות עבודה: ימי א', ב', ה': 8:00 עד 15:00|  יום ג' : 8:00-12:30 ו- 16:00 – 17:30.
הערה:

  • תמיד עדיף ליצור קשר טלפוני לפני בואך למשרד כדי לוודא שאינני בנסיעה

אשמח לפגוש אתכם בקרוב, ורב תודות מראש על שיתוף הפעולה!

עדי מזוז
מנהלת מחלקת רישוי עסקים