ליצירת קשר עם המוקד העירוני מכל טלפון:
מנהל מוקד עירוני:
גרשון האריס,
מספר המוקד: 04-6916977/99
אימייל: mokedironihatzor@gmail.com