ליצירת קשר עם המוקד העירוני מכל טלפון:
מנהלת מוקד עירוני:
אורנית עייש
מספר המוקד: 04-6916977/99
אימייל: mokedironihatzor@gmail.com